Krzysztof Stojecki

Krzysztof Stojecki

Dr n. wet inż. Krzysztof Stojecki – specjalista ds. badawczo-rozwojowych w Vebiot sp. z o.o. Były pracownik Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Autor prac naukowych o zasięgu międzynarodowym. Współpraca z ośrodkami naukowymi na świecie między innymi z EFSA, COST, University of Liverpool.